Adatbázisok


 
Szervezet
székhelye/Település
Szervezet neveSzervezet vezetőjeLevelezési címTelefonFaxE-mail
Weblap
MegjegyzésMegjegyzések (Fontosabb projektek,
 programok, rendezvények, nehézségek)
  SZÉKELYUDVARHELY
SZÉKELYUDVARHELYKALAMÁRIS EGYESÜLETMózes Gyula elnök,
Kovács Mária alelnök,
Mózes Csongor tag
Székelyudvarhely, Hársfa sétány, 1/9. szám  mozesgyula@clicknet.ro Különböző beilleszkedési és/vagy funkciózavarokkal küzdő gyermekek pedagógiai szűrése, prevenciója és korrekciója egyéni vagy kiscsoportos formában. 
SZÉKELYUDVARHELYREFORMÁTUS DIÁKOTTHON ALAPÍTVÁNYDobai László elnök,
dr. Juhász Tamás 
Fazekas Magdolna irodavezető
Székelyudvarhely, Rákóczi út, 17. szám0266-218 0600266-218 060rda@diakotthon.netwww.diakotthon.netDiákotthonok működtetése, amelyekben a keresztyén nevelés mellett kiegészítő oktatást és szociális támogatást is kapnak a diákok. 
SZÉKELYUDVARHELYKIPIKOPI NEVELJÜNK EGYÜTT EGYESÜLETVarró Enikő elnök,
Ilyés Ildikó Zsuzsánna pénzügyi felelős
 
Székelyudvarhely, Termés utca, 1 sz.0266-2178500266-217850kipikopi@sigmasoft.ro A kisgyermekek (óvodás, kisiskolás) nevelésének, fejlesztésének segítése (korszerű törekvések). 
SZÉKELYUDVARHELYSZÉKELYUDVARHELYI IFJÚSÁGI ALAKULATIncze Csongor elnök,
Antal Lóránt ügyvezető elnök,
Dénes Ottó alelnök,
Fancsali Kálmán alelnök;
Grünstein Szabolcs alelnök;
Ördög Orsolya alelnök
Székelyudvarhely, Cipészek utca, 6/7. szám  szia.udvarhely@gmail.comwww.uiet.roSzékelyudvarhelyi ifjúsági és diák programok szervezése és támogatásaA székelyudvarhelyi ifjúsági- és diáktevékenységek
támogatása, a nemzeti identitás megőrzéséhez való hozzájárulás, a fiatalok ösztönzése hagyományőrző rendezvények szervezésére, gazdasági, szociális és kulturális fejlődésének előmozdítása, az információáramlás és kapcsolattartás biztosítása az Udvarhelyszék területén működő ifjúsági és diák szervezetek között, valamint az ország, illetve a határon túl működő ifjúsági és diák szervezetek között.
SZÉKELYUDVARHELYUDVARHELYSZÉKI IFJÚSÁGI EGYEZTETŐ TANÁCS,
Fancsali Kálmán Székelyudvarhelyért felelős alelnök
Székelyudvarhely, Városháza tér, 5. szám   
www.uiet.eu
Székelyudvarhelyi ifjúsági és diák programok szervezése és támogatásaAz Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács
megalakulása óta a fiatalság érdekképviseletét tartja szem előtt és ezt a szerepét a továbbiakban is szeretné megőrizni. Mindezt teszi egy kétlépcsős rendszerben, ugyanis ernyőszervezetként mind intézményeknek mind pedig magánszemélyeknek hivatott segíteni.
SZÉKELYUDVARHELYUDVARHELYI FIATAL FÓRUM - UFF 
Vass Orsolya elnök
 
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca, 20. szám0266-2133710266-213371uff@uff.rowww.uff.roAz Udvarhelyi Fiatal Fórum a helyi
és környékbeli ifjúság képviseleti
és érdekvédelmi szervezete szociális,
nevelésügyi, kulturális és egyéb vonatkozásokban.
Január Jégkarnevál, Február Valentin napi láz, Március Hóhányó Olimpia, Március Ünnepi Szavalóest, Március Városi Mara-buli, Április Gát-takarítási akció, Április Tavaszi buszos kirándulás, Május Székelyudvarhelyi Diáknapok, Július Bálványosi Szabadegyetemen, Szeptember MISZSZ tábor, Október Udvarhelyszéki Amatőr Színjátszó Fesztivál, November Erdélyi Folk- és Néptáncnapok, November Városi Gólyabál, December Mikulás szolgálat, December Erdélyi Labdarúgó Diákkupa, December UFF Közgyűlés és Karácsonyi buli, A Siculus Ifjúsági Ház illetve a Europe Direct információs iroda folyamatos működtetése.
BIKAFALVAWOLTER ALAPÍTVÁNYOrbán Árpád elnök;
Szilágyi Csaba igazgató
537104, Bikafalva, 39. szám  csabulu@gmail.com A Wolter alapitvány fő célja az árvaházakból kikerült fiatalok támogatása, szakmai képzése, felkészítése az életbe való integrálodásra.  
SZÉKELYUDVARHELYDR. VERESTÓY ATTILA ALAPÍTVÁNYDr. Verestóy Attila elnökSzékelyudvarhely, Városháza tér, 5. szám0266-2184240266-218424verestoyattilaalapitvany@yahoo.com/www.verestoyattila-alapitvany.roAlapítványunk fő tevékenysége az
anyagi támogatás és segítségnyújtás a rászorulóknak, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatokon keresztül.
 
SZÉKELYUDVARHELYHEURÉKA MATEMATIKAI TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY, HEURÉKA ALAPÍTVÁNYStreza Liviu elnök,
Biró G. Albert ügyvezető igazgató
Székelyudvarhely, Fazakasok utca, 1/1. szám0366-1023050366-102305bga50@freemail.hu Az alapítvány szakmai és anyagi feltételeket kíván biztosítani a matematikai képességekkel rendelkező gyerekek felkutatásához és tehetségük kibontakoztatásához 8-18 éves korig (III-XII. osztályok).Az alapítvány nyitott, tagja vagy támogatója lehet az a hazai vagy külföldi magán vagy jogi személy, aki egyetért céljaival és támogatja azok megvalósításait.
  SZÉKELYKERESZTÚR
SZÉKELYKERESZTÚRMESEVÁR EGYESÜLETBarabás Piroska elnök,
Dénes Gyöngyvér pénzügyi felelős
Székelykeresztúr, Kertek utca, 1. szám0266-2425290266-242529mesevar@netter.ro Modern és szakszerű óvodai
tevékenységek támogatása és kivitelezése.
 
SZÉKELYKERESZTÚRCJD DOMUS ALAPÍTVÁNYSzőcs Pál, vezetőségi tag
Türk-König Martin, igazgató
Székelykeresztúr, Szabadság tér 22. szám0266-2427360266-242736info@cjd-domus.rowww.cjd-domus.com A szociális és családi szempontból hátrányos helyzetű fiatalok támogatása önállóságuk és a társadalomba való beilleszkedésük érdekében. 
SZÉKELYKERESZTÚRDOMUS EGYESÜLETSzőcs Pál elnökSzékelykeresztúr, Szabadság tér, 22. szám0266-2427360266-242736acdomus@kabelkon.ro A szociális és a családi szempontból hátrányos helyzetű fiatalok támogatása önállóságuk és a társadalomba való beilleszkedésük érdekében. 
SZÉKELYKERESZTÚRPETŐFI SÁNDOR ALAPÍTVÁNYDemeter Nicolae elnök,
Benedekfi Ilona pénzügyi felelős
Székelykeresztúr, Kriza János utca, 27. szám0266–2427280266–242728  Az alapítvány célja az oktató-nevelő
tevékenység anyagi támogatása,
a kulturális-, művészeti- és sporttevékenységek támogatása, táborok, oktató-nevelő iskolán kívüli tevékenységek szervezése által.
 
SZÉKELYKERESZTÚRGYERMEKMOSOLY EGYESÜLETGyörgypál Zoltán elnök
Györgypál Ilona titkár
Székelykeresztúr, Timafalvi út, 130 Bl. P7/110266-243955 gyermekmosoly@yahoo.com
www.gyermekmosoly.gportal.hu

 
A Gyermekmosoly Egyesületet 2002. januárjában hozta létre egy lelkes csapat. Megálmodója Györgypál Ilona, aki maga is családja mellett szüleiktől elhagyott gyermekeket nevel, mint hivatásos nevelőszülő. Az ötletet jónak látva néhányan melléje álltak és segítettek neki a kivitelezésben, így hat személy összefogásával, megalakulhatott az egyesület. A tagok létszáma 2003-ban 10 taggal bővült. Az egyesületet azzal a céllal alapítottuk, hogy minél több árva, elhagyott gyereken segíthessünk, mivel tudnivaló dolog az, hogy az intézetből kikerült, nem családban nevelkedett fiatal komoly problémákkal küszködik a közösségbe és társadalomba való beilleszkedés terén.
SZÉKELYKERESZTÚRSZÉKELYKERESZTÚRI KISTÉRSÉG SZÖVETSÉGBartha Noémi, Benyovszki Lajos Székelykeresztúr,   Szabadság tér, 22/A/2. és
Szabadság tér 27. szám
0266-242121
0266-243034
  www.kisterseg.roA kistérég stratégiájának kidolgozása, kulturális, vallási és egyéb események megszervezése, amelyek a kistérség életéhez kötődnek, közösségi programok, szociális vonatkozású döntések támogatása, tanácsadás, tömegtájékoztatási kezdeményezések támogatása, a lakosság helyes informálása érdekében, kiadványok szerkesztése, kiadása, ifjúsági és sport tevékenységek, idősek számára programok. 
  SZENTEGYHÁZA
SZENTEGYHÁZASZENTEGYHÁZI IFJÚSÁGI FÓRUM (SZIF)Tókos Attila,
Szikszai Timea
Szentegyháza, Mihai Eminescu utca, 14/B/9. szám  timea.szikszai@gmail.com
szififorum@gmail.com
www.szif.ro/

www.facebook.com/pages/Szentegyh%C3%A1zi-Ifjus%C3%A1gi-F%C3%B3rum-SzIF/194449240593129
A  Szentegyházi Ifjúsági Fórum kettős céllal jött létre: egyrészt, hogy összehozza és megfelelő hátteret biztosítson azoknak a fiataloknak, akik aktív szerepet szeretnének vállalni a helyi ifjúsági élet kialakításában, másrészt hogy felvállalja a helyi fiatalok érdekeit. Célkitűzéseink két kulcsszó köré ülnek: környezet és kultúra. 
  BÖGÖZ KÖZSÉG
BÖGÖZWASS ALBERT ISKOLÁÉRT EGYESÜLET-BÖGÖZLászló EmmaBögöz, Felszeg u. 166. szám0266-245410  iskolabogozi@yahoo.comwww.bogoziiskola.ro/  
  SZÉKELYDOBÓ
SZÉKELYDOBÓHOSSZÚTÖVIS EGYESÜLET-DOBÓTóásó László 0266-245643     
SZÉKELYDOBÓHÁROM HEGY IFJÚSÁGI EGYESÜLET    hahegy@gmail.com/www.facebook.com/
pages/H%C3%A1rom-Hegy-Ifj%C3%BAs%C3%A1gi-Egyes%C3%BClet/163553243696900?sk=info
"Béta, Dobó, Vágás, itt terem az áldás!" -
jut eszünkbe rögtön, ha valamelyik település nevével találkozunk. Településeink évszázadokra visszanyúló jó kapcsolatát szentesítettük immáron az ifjúság által is. Ifjúsági egyesületünk elsődleges célja az ifjúsági élet felpezsdítése, pozitív jövőkép megfogalmazása. Tervezett programjaink azt a célt szolgálják, hogy egymást egyre jobban megismerjük, lehetőséget adjunk a találkozásra és beszélgetésre. 
 
  DÉCSFALVA
DÉCSFALVAKÜKÜLLŐ IFJÚSÁGI EGYESÜLET DÉCSFALVASéra ErzsébetDécsfalva, Fő u. 51. szám      
  BETFALVA
BETFALVABETFALVI IFJÚSAGI SZERVEZET-BETISZRátz István
a szervezet vezetője
537208 Betfalva, Iskola utca, 21. sz. 0266-243882betisz2009@gmail.comwww.betfalva.roA Betfalvi Ifjúsági Szervezet (BETISZ) a településen élő fiatalok érdekképviseletével foglalkozó, államtól és politikai pártoktól független, 2009-től működő ifjúsági szervezet.
A BETISZ nonprofit szervezet, programjait és tevékenységeit különböző alapítványi támogatásokból, pályázatokból, szponzorok és donátorok adományaiból biztosítja.
A szervezet alaptevékenysége a fiatalság
érdekképviselete mellett, kulturális, hagyományőrző, szórakoztató és sporttevékenységek szervezése minden korcsoport számára. Céljuk a település fejlesztésének elősegítése, életének fellendítése, a fiatalok közösséggé formálása, valamint a programok révén tartalmas, szórakoztató kikapcsolódás biztosítása az érdekelteknek.
  AGYAGFALVA
AGYAGFALVASZIVÁRVÁNY EGYESÜLET-AGYAGFALVAIstok Magdolna   istokmagdika@freemail.hu   
AGYAGFALVAFANCSIKA IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLETSándor Anna, Farkas EnikőAgyagfalva, 72. szám0266-245831     
  FARKASLAKA KÖZSÉG
FARKASLAKA FARKASLAKI FIATALOK FÓRUMA     www.facebook.com/.../
Farkaslaki-Fiatalok-Fóruma/2184310782200...
  
  FELSŐBOLDOGFALVA KÖZSÉG
FELSŐBOLDOGFALVAFÜLÖP ÁRON KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLETTamás Zoltán elnökFelsőboldogfalva; Főút,  9. sz.0266-2452600266-245260fulopa@felsoboldogfalva.rowww.fuloparon.roCélja hozzájárulni Fülöp Áron író emlékének ápolásához, valamint minden olyan, a községben zajló tevékenységhez, amely segíti anyanyelvünk és identitástudatunk megőrzését. 
  HOMORÓDALMÁS KÖZSÉG
HOMORÓDALMÁS MERKE IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLETRigó Ildikó elnökHomoródalmás, 512/A0266-2208200266-220820hamike@vipmail.hu Az egyesület azzal a céllal alakult, hogy felkarolja és támogassa mindazon tevékenységeket, melyek Homoródalmás fejlődését, környezetvédelmét, népi kultúrájának és hagyományainak felkutatását, megőrzését és népszerűsítését szolgálják. 
  HOMORÓDSZENTMÁRTON KÖZSÉG
LÓKODLÓKODI IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNYOrbán Árpád elnök,
Szilágyi Csaba igazgató
Lókod falu, Homoródszentmárton község, 28. szám0266-2231570266-223157sz.idiko.w@gmail.com Árvaházból kikerült fiatalok támogatása,
fogyatékkal élő személyek nevelése, oktatása, lakhatás biztosítása a fiatal rászorulóknak.
 
  KÁNYÁD KÖZSÉG
KÁNYÁDKÁNYA IFJÚSÁGI EGYESÜLET-KÁNYÁDSzabadi Kinga Zsófia537340, Kányád, Fő u., 29. sz.0266-222125 kanyaike@gmail.com   
  KÁPOLNÁSFALU KÖZSÉG
KÁPOLNÁSFALU KÁPOLNÁSFALUÉRT EGYESÜLETDeák Réka elnökKápolnásfalu, 352. szám0266-2476010266-247523primca@kabelkon.ro A fiatalok szociális-, kulturális nevelésének biztosítása, sport tevékenységek megszervezése. 
  KOROND KÖZSÉG
KORONDKORONDÉRT IFJÚSÁGI EGYESÜLETBertalan Csaba, az egyesület elnöke537060 Korond, Fő utca, 592. sz.  office@hogyan.rowww.hogyan.roKulturális-, szabadidős-, és sportprogramok szervezése, támogatása és lebonyolítása. A cél, teret biztosítani a kultúra és közélet területén tevékenykedő fiatal tehetségeknek. 
KORONDFENYŐKÚTÉRT EGYESÜLETKároly Jenő elnökFenyőkút, 146. sz, 537063    A közösség fiatalságának bevonása a
kulturális programokba, tevékenységekbe.
 
  OROSZHEGY KÖZSÉG
OROSZHEGYOROSZHEGYI KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLETPál-Székely Sándor elnök537080 Oroszhegy, Fő utca, 95. szám  office@oroszhegy.org
oroszhegykult@yahoo.com
www.oroszhegy.org A céljuk, az ifjúság közösségi szerepvállalásának erősitése, és a hagyományok őrzésése. 
  SZENTÁBRAHÁM KÖZSÉG
CSEKEFALVACSEKEFALVI IFJÚSÁGI EGYESÜLET-CSEKEFALVASimó Mózes Zoltán elnök 0266-244137  www.csekefalva.ro1995-ben alakult, majd 2001-ben jogi bejegyzést nyert A Csekefalvi Ifjúsági Egyesület.  Alakulásának fõ célja a néphagyomány, népi mesterségek megõrzése és gyakorlása.  
  SZÉKELYDERZS KÖZSÉG
SZÉKELYMUZSNAVIHARSAROK EGYESÜLETNemes Anna Borbála képviselő,
Nemes Zoltán vezetőségi tag
Székelymuzsna, 110. szám0266-2221430266-222143viharsarok@erdely.orghttp://viharsarok.erdely.org Kulturális tevékenységek, régiófejlesztés 
  ZETELAKA KÖZSÉG
ZETELAKADR. P BOROS FORTUNÁT ALAPÍTVÁNYIlyés András, elnök 0266-2411220266-241122  Kulturális és iskolai rendezvények szervezése. 
ZETELAKAZETELAKI IFJÚSÁGI FÓRUMBokor Ildikó    www.facebook.com/search/
results.php?q=Zetelaki+Ifj%C3%BAs%C3%A1gi+F%C3%B3rum&init=public
  

Hagyomány © 2010 - 2018 Minden jog fenntartva. Fejlesztő: Maxweb