Despre noi

Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, cu denumirea în limba maghiară „Hargita Megye Hagyományőrzési Forrásközpontja”, denumit în continuare Centrul, este instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Harghita.
Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare şi cu cele ale propriului regulament de organizare şi funcţionare elaborat în temeiul regulamentului-cadru.
Centrul are sediul în imobilul situat în mun. Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie nr. 9, etaj 2, judeţul Harghita. Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă a instituţiei şi indicarea sediului.
Hagyomány © 2010 - 2018 Toate drepturile rezervate. Developer: Maxweb