Program anual

Despre noi

Nr.

Denumire program

Data/Perioada

Responsabil program

I.

Programe privind conservarea şi promovarea culturii tradiţionale

1.

Schimbări valori culturale

Pe parcursul anului 2017

Barabás Dénes

2.

Festivalul de dans popular interetnic

12-14 mai, 2017

Máté Zsuzsa Enikő, Tank Erzsébet

3.

Concurs de cântece populare

17, 25 martie, 2017

Tank Erzsébet, Fazakas Katalin

4.

Participare la aniversări, comemorări

Pe parcursul anului 2017

Lőrincz Ildikó, Fazakas Katalin

5.

Întâlnirea iubitorilor de teatru amatori

18 noiembrie, 2017

Máté Zsuzsa Enikő

6.

Participare la târguri

Pe parcursul anului 2017

Szőcs Klára

7.

Organizare expoziţii, prezentări de cărţi, spectacole, concerte

Pe parcursul anului 2017

P. Buzogány Árpád, Lőrincz Ildikó

8.

Programe privind realizarea, prelucrarea şi arhivarea fotografiilor etnografice

Pe parcursul anului 2017

Balázs Ödön

9.

Programul "Serate de dans"

Pe parcursul anului 2017

Máté Zsuzsa Enikő, Tank Erzsébet

10.

Programul "Székely vágta"

14-16 iulie, 2017

Szőcs Klára, Salló Szilárd

11.

Ziua Culturii Maghiare

16-22 ianuarie, 2017

P. Buzogány Árpád, Fazakas Katalin

12.

Festivaluri  şi concursuri pentru tineret de cântec popular, teatru şi poveşti, recital poezii

Pe parcursul anului 2017

P. Buzogány Árpád

13.

Zilele judeţului

25 mai – 4 iunie, 2017

Tank Erzsébet, Salló Szilárd

14.

Festivalul “Csillagösvény

4 iunie, 2017

Máté Zsuzsa Enikő

15.

Zilele Ţinutului Secuiesc

12-23 octombrie 2017

Fazakas Katalin, Máté Zsuzsa Enikő

16

An Comemorativ Sf. Ladislau

Pe parcursul anului 2017

Fazakas Katalin, Barabás Dénes

17.

Festivalul de dans popular din Transilvania

22-23 septembrie, 2017

Máté Zsuzsa Enikő, Tank Erzsébet

II.

Programe privind sprijinirea si afirmarea creatorilor traditiei si creatiei populare

15.

Promovarea jocurilor tradiţionale cu ocazia zilei copiilor

1 iunie 2017

Barabás Dénes, Fazakas Katalin

17.

Situaţia caselor muzeale în judeţul Harghita

Septembrie-octombrie 2017

P. Buzogány Árpád

18.

Promovarea meşteşugurilor populare

Mai 2017

Salló Szilárd

19.

Motive populare în uz modern

Septembrie-noiembrie 2017

Salló Szilárd

20.

Ne pregătim de sărbători

Martie, decembrie 2017

Tank Erzsébet

III.

Programe privind cercetarea si popularizarea istoriei si simboluri secuiesti

21.

Editarea materialelor de specialitate

Pe parcursul anului 2017

Lőrincz Ildikó, P. Buzogány Árpád

22.

Programe culturale în colaborare cu organizaţii nonguvernamentale

Pe parcursul anului 2017

Barabás Dénes

23.

Programe rurale

Pe parcursul anului 2017

Fazakas Katalin, P. Buzogány Árpád

24.

Întâlnirea profesională cu conducătorii, directorii, adjuncţii caselor de cultură, a specialiştilor din domeniul culturii generale din zonă

Pe parcursul anului 2017

P. Buzogány Árpád

25.

Producţia filmelor documentare cu profil etnorgrafic în judeţul Harghita

Pe parcursul anului 2017

P. Buzogány Árpád

30.

Cercetarea si popularizarea istoriei si simboluri secuiesti

Pe parcursul anului 2017

Lőrincz Ildikó

Înapoi
Hagyomány © 2010 - 2018 Toate drepturile rezervate. Developer: Maxweb