Areopolisz 2012 - Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok

 Areopolisz 2012 - Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok

Cím: Areopolisz 2012 - Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok

Kiadás éve: 2012

Szerző:

Kategória: Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok

Areopolisz 2012 - Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Areopolisz Egyesület, Székelyudvarhely, 2012.

Ár: 25 RON

Tanulmánykötetünk tíz tanulmányt kínál olvasásra, melyek esetenként a szerzők legfrissebb kutatásainak eredményeit tartalmazzák, sűrítve, rendszerezve és összegezve a szükséges ismereteket. A tematikákban gazdag kötetben feltűnnek a székelyföldi fürdők és vasutak, különböző udvarhelyszéki települések történetének szeletei, a környék jeles személyiségei és munkásságuk, de Csíkszereda 20. századi történelmének néhány évébe is betekintést nyerünk.

Szerzőink: Bicsok Zoltán, Demeter Csanád, Gidó Csaba, Mihály János, Mihály Tibor, Nyárádi Zsolt, Lőrincz József, Róth András Lajos, Szabó M. Attila, Szász Hunor és Zepeczaner Jenő, kik választott témáikon át hiányokat pótolnak, adatokat helyesbítenek vagy bővítenek ki. Tágabb értelemben vett helytörténetet művelnek, de tanulmányaik alapkövek az összegző jellegű, tágabb kitekintésű és hosszabb időszakokra vonatkozó munkákhoz, lépések történelmünk alaposabb megismerésének irányába.

 

NYÁRÁDI ZSOLT: Adatok az udvarhelyszéki köztemetők kialakulásához

MIHÁLY TIBOR: A lelki és szellemi élet szolgálatában. Adatok az oroszhegyi Oroszhegyi család történetéhez

SZÁSZ HUNOR: 17. századi tatárdúlások Homoródszentmártonban

MIHÁLY JÁNOS: Adalékok Nyikómalomfalva egyháztörténetéhez (17. század – 1918)

BICSOK ZOLTÁN: Kísérlet a székelyföldi szakoktatás megteremtésére. A Székely Nemzeti Műipariskola terve (1846–1848) (Forrásközlés)

LŐRINCZ JÓZSEF – RÓTH ANDRÁS LAJOS: „Minden népnek, nemzetnek van Mohácsa”

ZEPECZANER JENŐ: A Sóvidék fürdőinek jellegzetességei

GIDÓ CSABA: Vasútállomások: a székelyföldi települések kapui

DEMETER CSANÁD: Dokumentumok a csíkszeredai településrendezésről 1940–1944 között

SZABÓ M. ATTILA: Adatok a medgyesi szabadegyetem történetéhez (1970–1991). Az általános és a magyar műveltség terjesztése Medgyesen

Hagyomány © 2010 - 2018 Minden jog fenntartva. Fejlesztő: Maxweb