Álláshirdetés a könyvelői állás betöltésére

Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelye

2018.06.26 10:45

2018.07.19 16:00

Locuri de muncă

2018-06-04 10:25

 ÁLLÁSHIRDETÉS

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont versenyvizsgát hirdet a következő állás betöltésére:

Szakfelügyelő (pénzügyi-könyvelői feladatkör) – Gazdasági – adminisztrációs iroda – I szakmai fokozat, – meghatározatlan időre, teljes munkaidőben

 

A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányzati Határozat alkalmazási keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

 a) román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;

b) ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;

c) az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;

d) teljes cselekvőképességgel rendelkezik;

e) az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;

f) teljesíti az állásnak megfelelő speciális feltételeket;

g) nincs végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;

A szerződéses állások elfoglalására és a vizsgán való részvételhez, a jelentkezők a következő speciális feltételeket kell teljesítsék:

-            Felsőfokú gazdasági végzettség

-            Minimum 3 éves szakmai tapasztalat

-            Számítógép-kezelői ismeretek, könyvelési programok ismerete

-            Román nyelv ismerete

 

A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:

a)      kérés a versenyvizsgán való részvételhez

b)      eredeti személyazonosságot igazoló okirat és másolata

c)      iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

d)        eredeti munkakönyv és másolata, illetve munka régiség igazolás 2011-től

e)         erkölcsi bizonyítvány

f)         orvosi igazolás

g)        önéletrajz

h)        egyéb igazoló dokumentumok, ami a meghirdetett álláshoz szükségesek

A versenyvizsgára a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén (Székelyudvarhely, 1918. december 1. u., 9 sz.) kerül sor:

 

 

         -          2018. július 17-én, de. 10 órától írásbeli vizsga

 -          2018. július 19-én, de. 10 órától szóbeli vizsga

A jelentkezési iratcsomót 2018. július 09-én, 16 óráig lehet leadni a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén, további információ munkanapokon 8-16 óráig, a 0266-214440 telefonszámon kérhető.

Könyvészet:

1.    Legea 82/1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;

2.    Ordinul nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005;

3.    Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4.    Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5.    OG 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv modificată și completată de Legea 234/2010 pentru modificarea și completarea acesteia;

6.    Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare legale, modificată prin: M.O. 37/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

7.    Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

8.    Decretul 209/1976 privind Regulamentul operațiunilor de casă;

9.    OMFP 2281/2009 privind planificarea plăților în trezorerie;

10.  LEGE - CADRU nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

11.  Ordinul nr. 3512 din 27.11.2008 privind documentele financiar-contabile ;

12.  Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Lőrincz Ildikó

intézményvezető

Hagyomány © 2010 - 2018 Minden jog fenntartva. Fejlesztő: Maxweb