Felhívás kulturális kérdőív kitöltésére

Erdély

2018.08.13 12:00

2018.10.15 12:00

Kulturális

2018-08-13 12:25

 Felhívás kulturális kérdőív kitöltésére

 

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 2017 novembere és 2019 októbere közötti periódusban partnerként vesz részt a debreceni székhelyű KulturÁsz Közhasznú Egyesület „Egyetemes kultúra” elnevezésű projektjében.

A határon túli magyar kulturális intézmények közreműködésével megvalósuló projekt fő célja – a pályázati felhívással összhangban – olyan kulturális szakterületen alkalmazott módszerek, eljárások, jó gyakorlatok feltárása, tanulmányozása és rendszerezése, amelyek hozzájárulnak a nemzettudat megtartásához, fejlesztik a helyi identitást, közösséget építenek, segítik az önkéntesség elterjedését, a hagyományok átörökítését és a fiatalok szülőföldön maradását. Kiemelt feladat a Kárpát-medencei magyarság hagyományőrző, önkéntes alapon szerveződő kulturális gyakorlatának megismerése, jó példák gyakorlatba ültetése a hazai viszonyok között, az együttműködő partnerek egymástól való kölcsönös tanulási elvének szem előtt tartásával.

A projekt keretében 2018. július és október között kérdőíves felmérésre kerül sor. A kérdőívek kiértékeléséből származó kutatás célja a határon túli magyar kulturális élet fő jellegzetességeinek feltérképezése, ami erdélyi magyar közösségünk számára is értékes adatokkal szolgál majd. A kérdőív a település általános jellemzőire, a helyi életminőségre, a kulturális élet vonásaira és a közművelődési terület sajátosságaira kérdez rá. A felmérésben olyan 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt, akik valamely kulturális közösség vagy csoport aktív tagjai.

A kérdőívet online formában szükséges kitölteni. A körülbelül 10 percet igénybe vevő kérdőív az alábbi linken érhető el:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB2T7G0EwZJG13hXoKtG-ipCFB9I-KULCXwI-xOMQ8d58eQA/viewform

Mivel a projekt követelményeinek megfelelően, a fent jelzett periódusban intézményünk 100 kérdőív kitöltését garantálja, ezért számunkra is szükséges a kitöltött kérdőívek számának nyilvántartása. A kérdőív kitöltése után kérjük szépen, küldjön visszajelzést a salloszilard83@gmail.com e-mail címre.

Köszönjük az együttműködést!

 

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont munkaközössége

2018. augusztus 13.

Székelyudvarhely

Hagyomány © 2010 - 2018 Minden jog fenntartva. Fejlesztő: Maxweb