HIRDETÉS

Hargita Megye Tanácsa székhelye

2018.06.19 11:45

2018.08.06 16:00

Locuri de muncă

2018-06-19 11:28

 HARGITA MEGYE TANÁCSA

 

HIRDETÉS

Hargita Megye Tanácsa pályázatot hirdet a Hargita Megyei Hagyományőrzési  Forrásközpont menedzseri tisztségének betöltésére

 

A versenyvizsgára Hargita Megye Tanácsa székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5.szám alatt kerül sor.

A jelentkezők a pályázati anyagot, a Hargita Megyei Hagyományőrzési  Forrásközpont tevékenységének menedzsmenttervét (konkrét megoldásokkal, várt eredményekkel és az elvárások teljesítéséhez szükséges források becslésével), nyomtatva és elektrónikusan (adathordozón, pdf.formátumban), 2018 július 10-ig, 1600 óráig nyújthatják be zárt borítékban (aláírás nélkül) Hargita Megye Tanácsa menedzsment vezérigazgatóságának Humánerőforrás részlegére, a megyeháza 132-es irodájában.

 

1.     Részvételi feltételek:

 

Általános követelmények:

a.)    román állampolgárság, vagy az Európai Unió bármely tagállamának állampolgársága;

b.)   a feladat elvégzéséhez való alkalmasság;

c.)    megfelelő tanulmányi végzettség

d.)   megfelelő szakképesítés vagy tapasztalat management terén

e.)    egyéb követelmények

Speciális követelmények:

a.)    felsőfokú végzettség záróvizsgával történelem, művészet, kultúra, filológia, gazdasági, management vagy jogi szakterületen;

b.)   minimum 3 év szakmai régiség;

c.)    szakképesítés management területen vagy annak megszerzése a 189/2008 Sürgősségi Kormányrendelet 45-ös artikulusa szerint a menedzsment szerződés aláírásától számítva 1 éven belül.

 

 

2.A pályázati anyag a következőket tarlalmazza:

a.)    Részvételi kérelem

b.)   Személyi igazolvány másolata

c.)    Európai típusú curriculum vitae (az 1021/2004 sz. Kormányhatározat szerint)

d.)   Az egyetemi oklevél és más, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

e.)    Munkakönyv másolata, vagy igazolás a letöltött munkaidőről és az állás betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalatról

f.)     Erkölcsi bizonyítvány

g.)    Munkaképességet bizonyító orvosi igazolás, amelyet a meghallgatás időpontját megelőző 6 hónapban állított ki a családorvos

h.)   3 évre (2018-2020) szóló menedzsmentterv a Hargita Megyei Hagyományőrzési  Forrásközpont vezetésére.

A fenti okiratok másolatait hitelesítve kell benyújtani vagy a másolatokkal együtt az eredetit is be kell mutatni, ebben az esetben a másolatokat a vizsgabizottság titkára hitelesíti.

A menedzsmentterv nem tartalmazhatja a pályázó aláírását vagy olyan adatokat, amelyekkel a pályázó azonosíthatóvá válik. A tervnek meg kell felelnie a könyvészetben felsorolt jogszabályok előírásainak, tartalmaznia kell a pályázó meglátásait a Hargita Megyei Hagyományőrzési  Forrásközpont tevékenységének fejlesztésével kapcsolatban a 2018-2020 közötti időszakban, a terv terjedelme 15 oldal+mellékletek.

A menedzsmentterv elkészítésére vonatkozó további információkat a pályázók indokolt kérelem alapján igényelhetnek.

3.A pályáztatásra vonatkozó szabályokat, az óvások elbírálására vonatkozó rendelkezéseket, a célkitűzéseket és az elvárásokat tartalmazó dokumentációt Hargita Megye Tanácsa a 527/2018 számú elnöki rendeletével fogadta el. Az elnöki rendelet mellékletei elérhetőek az intézmény honlapján (www.hargitamegye.ro).

Ezeket a dokumentumokat kérésre a vizsgabizottság titkára a pályázók rendelkezésére bocsátja nyomtatva vagy elektrónikusan.

4.További információt Hargita Megye Tanácsa Menedzsment vezérigazgatóságának Humánerőforrás részlegén, a 132-es irodában, a hr@hargitamegye.ro e-mail címen vagy a 0266-207700 telefonszámon, az 1406-os vagy az 1408-as belsőn igényelhetnek.

Borboly Csaba

elnök

Hagyomány © 2010 - 2018 Minden jog fenntartva. Fejlesztő: Maxweb