Electron Kft.: Csengő szén. Szénégetés Farkaslakán

Újabb dokumentumfilm a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont YouTube csatornáján Electron Kft.: Csengő szén. Szénégetés Farkaslakán (2016) A film Hargita Megye...
Bővebben...

Panoráma Vizuális Alkotóműhely: Ditró a zene bölcsője. Bartók és Kodály nyomában

Újabb dokumentumfilm a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont YouTube csatornáján Panoráma Vizuális Alkotóműhely: Ditró a zene bölcsője. Bartók és Kodály nyomában...
Bővebben...

Hadnagy Árpád Levente: „A magam hasznát nem néztem.” Portréfilm Balázsi Dénesről

Újabb dokumentumfilm a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont YouTube csatornáján Hadnagy Árpád Levente: „A magam hasznát nem néztem.” Portréfilm Balázsi Dénesről...
Bővebben...Home

Tanulás Felvidéken

2018-2019 között a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont partnerként vett részt az Európai Unió által finanszírozott Egyetemes kultúra nevű projektben. A debreceni KulturÁsz Közhasznú Egyesület és a Nullpont Kulturális Egyesület partnereik közreműködésével, a projekt eredményeként olyan kisfilmeket készítettek, amelyek a magyarországi, erdélyi, felvidéki és kárpátaljai kultúra és oktatás helyzetét mutatják be. A legutóbb elkészült kisfilm a felvidéki tanulási lehetőségekre hívja fel a figyelmet.

 

Az ekhós szekér nyomában amatőr színjátszó találkozó beszámolója

Az ekhós szekér nyomában elnevezésű amatőr színjátszó találkozó a felnőtt műkedvelő színjátszók legismertebb fesztiválja Hargita megyében, amely fellépési lehetőséget nyújt az amatőr színjátszó csoportok számára, ugyanakkor komoly tapasztalatcserét jelent, ahol új ötletekkel gazdagodnak, barátságok, későbbi együttműködések születnek. Az elmúlt években az udvarhelyszéki településeken körbejárt e fesztivál. A kilencvenes években a Homoród menti falvak találkozójaként született meg ez a rendezvény, amely hosszabb megszakítás után, 2008-ban Homoródkarácsonyfalván került újra megszervezésre. 2009-ben Farkaslaka, 2010-ben Lövéte, 2011-ben Rugonfalva, 2012-ben Kisgalambfalva, 2013-ban ismét Farkaslaka, 2014-ban Kobátfalva, 2015-ben Gagy, 2016-ban Agyagfalva, 2017-ben Siklód, 2018-ban Bencéd volt a házigazdája. Idén, november 16-án, 21. alkalommal gyűltek össze Homoródújfaluban Hargita megye műkedvelő társulatai közül: Agyagfalva, Borszék, Bögöz, Csíkcsicsó, Gagy, Homoródszentpál, Kecset, Kisgalambfalva, Lövéte, Oklánd, Rugonfalva, Siménfalva, Siklód, Szentábrahám, Szentegyháza, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely műkedvelő színjátszói, illetve a székelyudvarhelyi nyugdíjasok hagyományőrző csoportja. A találkozón körülbelül 500 személy vett részt. Az ekhós szekér nyomában elnevezésű amatőr színjátszók találkozóját Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, a homoródújfalusi Nénémasszonyék Színjátszó Csoportja szervezte a homoródújfalusi művelődési házban. A kultúrával való személyes találkozás élményét nyújtó, sok éves hagyományra visszatekintő esemény kiváló alkalom volt arra is, hogy együtt értékeljük a színjátszó csoportok adni akarását, a játékot és az egymással való találkozás örömét. Délután megtartották a műkedvelő színjátszó csoportok vezetőivel folytatott tanácskozást, ahol a következő évi találkozó helyszínéről is döntöttek, majd az estébe nyúló zenés mulatság keretében bejelentették: a 22. találkozó helyszíne Szentábrahám lesz.

A színjátszó találkozón bemutatott színdarabok és program:

10.30-10.40 óra: Homoródújfalu, Hogy teremtette Isten a fehérnépet

10.40-11.00 óra: Agyagfalva Színjátszó Csoportja, Női falugyűlés

11.00-11.10 óra: Bögöz, Botorok Annamária népdalénekes

11.10-11.30 óra: Borszék Színjátszó Csoportja, Macsó hölgyek

11.30-11.50 óra: Gagy Színjátszó Csoportja, Nóti Károly: Lepsénynél még megvolt

12.00-13.00 óra: Szünet

13.00-13.20 óra: Homoródszentpál Színjátszó Csoportja, Tamási Áron: Bujdosó leány. Krónika 1764-ből.

13.20-13.40 óra: Kisgalambfalvi RégiMotorosok Bosszuljuk meg

13.40-14.00 óra: Rugonfalva, Vadrózsák Színjátszó Csoport, Szélyes Sándor monológ és a Szexuális felvilágosítás című jelenet

14.00-14.20 óra: Siklód, Tarisnyások Színjátszó Csoport, Péter István: A világvége

14.20-14.40 óra: Szentábrahámi Fiatal Házasok Csoportja, Szőke Szakáll: A vonósnégyes

14.40-15.00 óra: Szentegyháza,Vigyorgók Színjátszó Csoport, A rátóti asszonyok

15.00-15.20 óra: Székelykeresztúr, Fagyöngy Színjátszó Csoport, A zsák

15.20-15.40 óra: Székelyudvarhelyi Nyugdíjas Önsegélyző Pénztár, Székelypetki asszonytánc, Vidám percek jelenet

15.40-16.00 óra: Szentábrahámi Fiatal Házasok Csoportja, Az orvosnál

16.00-16.15 óra: Emléklapok és ajándéktárgyak átadása

Templomlátogatás Gyerő Attila unitárius lelkipásztor vezetésével

Falutörténeti bemutatót tart Benedek József Gyula

Néprajzi magángyűjtemény bemutatása Demeter Ilonka vezetésével

17.00-18.00 óra: Ünnepi ebéd

18.00-19.00 óra: Színjátszó csoportok tapasztaltcseréje

19.00-22.00 óra: Táncos mulatság

Az évi rendszerességgel megtartott találkozó fő szervezője a Hargita Megye Tanácsa fenntartásában működő Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, támogatók: Communitas Alapítvány – Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Bethlen Gábor Alap. Házigazda: a homoródújfalusi Nénémasszonyék Felnőtt Színjátszó Csoport.