A 7. SICULUS Fesztivál tehetségkutató verseny előválogatójának eredménye

Bővebben...

40. Málnaszüret Fesztivál

Idén 40. alkalommal szervezik meg Székelyvarságon a Málnaszüret fesztivált, augusztus 2-4. között. A rendezvényt Székelyvarság önkormányzata a helyi egyesületekkel, és...
Bővebben...
40. Málnaszüret Fesztivál

FELHÍVÁS A 7. SICULUS fesztivál büfésátrának kialakításához

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 2019. szeptember 6-8. között megszervezi a 7. SICULUS szabadtéri zenei versenyfesztivált Székelyudvarhelyen a Márton Áron...
Bővebben...Home

„Rátok bízom…” Képek dr. Molnár István múzeumalapító néprajzi hagyatékából és a Molnár István Múzeum fotótárából.

A könyv a múzeum alapítója előtti tisztelgés, illetve az intézmény fényképtárából hasznosít olyan felvételeket, amelyek udvarhelyszéki falvainknak a ma embere előtt kevéssé ismert képét mutatják. A szerkesztő Sándor-Zsigmond Ibolya, a museum munkatársa a településekről szóló ismertető szövegeket, népköltészeti gyűjtésből származó „csillagokat” válogatott sok-sok környékünkbeli faluról és mesterségről Molnár István megjelent cikkeiből, mint például a kőfaragás, teknővájás, kéregvéka készítése, szalmafonás, gerendafaragás, kerekesség, valamint a keresztúri szitásság (szitavászon szövése, a szitakéreg készítése), fazekasság, csernátoni malmosság. A képek – településenként is több felvétel – többségében Keresztúr fiúszékről származnak, úgymint: Firtosváralja, Énlaka, Siklód, Küsmöd, Etéd, Kőrispatak, Tarcsafalva, Tordátfalva, Székelyszentmiklós, Csehétfalva, Nagykede, Nagymedesér, Székelyszentmihály, Kecset, Kisfalud, Kápolnásfalu, Bencéd, Kobátfalva, Siménfalva, Rugonfalva, Székelykeresztúr, Székelyszenterzsébet, illetve Csernáton. A képanyagot válogatta és a kiadványt szerkesztette Sándor-Zsigmond Ibolya, grafikai szerkesztés: Sándor-Zsigmond Dénes. Kiadta Székelykeresztúr Város Önkormányzata az Udvarhelyszék Kulturális Egyesülettel és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközponttal, valamint a Molnár István Múzeummal. A szerkesztő a múzeum fotótárából felhasználta a múzeumalapító Molnár István, illetve Benkő Elek, dr. Dankó Imre, Molnár Kálmán és Nagy Béla felvételeit.
A kiadvány nem csupán értékeket mutat fel a múló időből, hanem címével, Tamási Áron gondolatával számon is kér: mit is tettünk, teszünk mi azért, hogy ez a föld, ez a vidék megmaradhasson egykori szépségében, és mégis fejlődhessen a kor igényei szerint? Mit tudunk azokról az emberekről és falvakról, házakról, utcákról, életterekről, szántóföldekről és erdőkről, amelyeknek családjaink egykori létét köszönhetjük.

Ára: 45 RON

Kutatások a Nagy-Küküllő felső folyása mentén

A kiadvány, amely egy tervezett sorozat első darabja, az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, a keresztúri Molnár István Múzeum és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpontja közös kiadásában jelent meg, és történeti-régészeti, néprajzi tanulmányokat tartalmaz udvarhelyszéki, keresztúri, székelyudvarhelyi, sepsiszentgyörgyi, illetve budapesti és pécsi szerzők tollából. A tanulmányok témája is ehhez a vidékhez kötődik: fiatfalvi és nagygalambfalvi, telekfalvi régészeti feltárások, Gagy menti és Solymosok vidéki, meg többségében székelykeresztúri kutatások összegzése.

Ára: 24 RON