Electron Kft.: Csengő szén. Szénégetés Farkaslakán

Újabb dokumentumfilm a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont YouTube csatornáján Electron Kft.: Csengő szén. Szénégetés Farkaslakán (2016) A film Hargita Megye...
Bővebben...

Panoráma Vizuális Alkotóműhely: Ditró a zene bölcsője. Bartók és Kodály nyomában

Újabb dokumentumfilm a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont YouTube csatornáján Panoráma Vizuális Alkotóműhely: Ditró a zene bölcsője. Bartók és Kodály nyomában...
Bővebben...

Hadnagy Árpád Levente: „A magam hasznát nem néztem.” Portréfilm Balázsi Dénesről

Újabb dokumentumfilm a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont YouTube csatornáján Hadnagy Árpád Levente: „A magam hasznát nem néztem.” Portréfilm Balázsi Dénesről...
Bővebben...Home

Népi mesterségbemutatók Hargita megyében

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont májusban Hargita megye négy térségében szervez mesterségbemutatókat. A program célja olyan mesterségek megismertetése a megyében lakó diákokkal, amelyek az adott régióban jellemzőek, de a mai ember számára kevésbé ismertek, illetve felkelteni a diákok érdeklődését a népi mesterek által végzett alkotómunka iránt. A foglalkozások során a diákok elsajátítva egy-egy mesterség alapjait, elkészíthetnek egy-egy kézműves terméket, amit a foglalkozást követően magukkal vihetnek.

A népi mesterségek népszerűsítése idén négy település tájházának, illetve néprajzi gyűjteményének udvarán valósul meg iskolások részvételével. Minden alkalommal 13 órakor kezdődnek a mesterségbemutatók: május 9-én Kászonaltízen, 16-án Máréfalván, 23-án Eszenyőben (Gyergyóremete) és 30-án Csíkmenaságon. Helyszínenként két-négy népi mester irányításával zajlanak a foglalkozások. A különböző helyszínekre más-más régiókból érkeznek 5-8. osztályos diákok, Kászonaltízre a gyergyóremetei Fráter György Általános Iskola tanulói, Máréfalvára a csíkmenasági Gál Sándor Általános Iskola diákjai, Eszenyőbe a kászonaltízi Dr. Lukács Mihály Általános Iskola tanulói, és végül Csíkmenaságra a székelyudvarhelyi Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium tanulói.

A helyi népi mesterek közül Sándor Attila fafaragást, Péter Ildikó bútorfestést, Vizi Julianna és Balázs Terézia szövést, illetve hímzést, Szécsi Szilveszter és Elekes Péter zsindelykészítést és tornácdeszka fűrészelést, Páll Etelka növényi festést, Farkas Éva népi gyógyítást, Adorján Lajos fazekasságot és Gercsényi Blanka szappankészítést tanít a diákoknak. A kézműves tevékenységben részt vevő gyerekek kiválasztásában a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont vállalt szerepet, ezt a Hargita megyei általános iskolákkal való együttműködésben valósította meg.

…Éhe a szépnek… Énekelt és mondott versek

Május 7-én, kedden 18 órakor Székelyudvarhelyen a polgármesteri hivatal Szent István termében … Éhe földi szépnek… című műsorral mutatkozik be Gyulai Zsuzsa Radnóti-díjas versmondó és a Strófa Trió. A Budapestről érkező előadók verses-zenés műsora nagy ívű válogatás a magyar költészet gazdag tárházából Arany Jánostól Csoóri Sándorig. Az esemény szervezője a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, támogatója Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

A versek úgy követik egymást, ahogyan az életünk szakaszai – születés, szerelem, útkeresések és végül a bölcsesség évei. Megszólaltatott költők: Arany János, Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Radnóti Miklós, Pilinszky János, Sárközy György, Weöres Sándor, Garai Gábor, Csoóri Sándor, Reményik Sándor.

A Strófa Trió 2006 áprilisában alakult, a magyar és a világirodalom verseiből állítja össze zenés műsorait, és fennállása óta számos magyarországi fellépésen és fesztiválon vett részt. Emellett a Calgary-i, torontói, dévai, nagyszebeni magyar közösség meghívására külföldön is játszott.  Programjukban a klasszikus és a kortárs irodalom versei egyaránt megtalálhatók. Előadásmódjukra az akusztikus zenei megszólalás, a vokális éneklés jellemző. A trió tagjai: Dara Vilmos, Silling Tibor és Tábi Tamás, mindhárman közel negyven éve aktív szereplői a zenés irodalmi műfajnak. Játékuk során megszólaló hangszerek a teljesség igénye nélkül: akusztikus gitárok, koboz, buzuki, hegedű, furulyák, khena, kalimba, esőfa, udu, bongó, konga, darbuka.

Gyulai Zsuzsa számos önálló est és közös műsor előadója, aki 2012-ben a Kárpát-medencei Csengey Dénes Versmondó versenyen I. helyezést ért el, majd további különböző rangos elismerések után, 2014-ben lett Radnóti-díjas.

A versmondó és a trió közös május elejei erdélyi turnéja során Székelyudvarhelyen kívül bemutatkozik Borszéken, Csíkszeredában, Baróton, Csernátonban, Marosvásárhelyen és Kolozsváron. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a székelyudvarhelyi fellépésükre!

A belépés ingyenes.