Tanulás Felvidéken

2018-2019 között a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont partnerként vett részt az Európai Unió által finanszírozott Egyetemes kultúra nevű projektben. A...
Bővebben...

Az ekhós szekér nyomában amatőr színjátszó találkozó beszámolója

Az ekhós szekér nyomában elnevezésű amatőr színjátszó találkozó a felnőtt műkedvelő színjátszók legismertebb fesztiválja Hargita megyében, amely fellépési lehetőséget nyújt...
Bővebben...
Az ekhós szekér nyomában amatőr színjátszó találkozó beszámolója

Udvarhelyi retrospektív. Gyűjteményes képzőművészeti kiállítás

Csütörtökön, január 23-án 17 órakor nyílik meg az Udvarhelyi retrospektív című kiállítás a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont kiállítótermében, mely esemény...
Bővebben...
Udvarhelyi retrospektív. Gyűjteményes képzőművészeti kiállításHome

„Rátok bízom…” Képek dr. Molnár István múzeumalapító néprajzi hagyatékából és a Molnár István Múzeum fotótárából.

A könyv a múzeum alapítója előtti tisztelgés, illetve az intézmény fényképtárából hasznosít olyan felvételeket, amelyek udvarhelyszéki falvainknak a ma embere előtt kevéssé ismert képét mutatják. A szerkesztő Sándor-Zsigmond Ibolya, a museum munkatársa a településekről szóló ismertető szövegeket, népköltészeti gyűjtésből származó „csillagokat” válogatott sok-sok környékünkbeli faluról és mesterségről Molnár István megjelent cikkeiből, mint például a kőfaragás, teknővájás, kéregvéka készítése, szalmafonás, gerendafaragás, kerekesség, valamint a keresztúri szitásság (szitavászon szövése, a szitakéreg készítése), fazekasság, csernátoni malmosság. A képek – településenként is több felvétel – többségében Keresztúr fiúszékről származnak, úgymint: Firtosváralja, Énlaka, Siklód, Küsmöd, Etéd, Kőrispatak, Tarcsafalva, Tordátfalva, Székelyszentmiklós, Csehétfalva, Nagykede, Nagymedesér, Székelyszentmihály, Kecset, Kisfalud, Kápolnásfalu, Bencéd, Kobátfalva, Siménfalva, Rugonfalva, Székelykeresztúr, Székelyszenterzsébet, illetve Csernáton. A képanyagot válogatta és a kiadványt szerkesztette Sándor-Zsigmond Ibolya, grafikai szerkesztés: Sándor-Zsigmond Dénes. Kiadta Székelykeresztúr Város Önkormányzata az Udvarhelyszék Kulturális Egyesülettel és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközponttal, valamint a Molnár István Múzeummal. A szerkesztő a múzeum fotótárából felhasználta a múzeumalapító Molnár István, illetve Benkő Elek, dr. Dankó Imre, Molnár Kálmán és Nagy Béla felvételeit.
A kiadvány nem csupán értékeket mutat fel a múló időből, hanem címével, Tamási Áron gondolatával számon is kér: mit is tettünk, teszünk mi azért, hogy ez a föld, ez a vidék megmaradhasson egykori szépségében, és mégis fejlődhessen a kor igényei szerint? Mit tudunk azokról az emberekről és falvakról, házakról, utcákról, életterekről, szántóföldekről és erdőkről, amelyeknek családjaink egykori létét köszönhetjük.

Ára: 45 RON

Kutatások a Nagy-Küküllő felső folyása mentén

A kiadvány, amely egy tervezett sorozat első darabja, az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, a keresztúri Molnár István Múzeum és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpontja közös kiadásában jelent meg, és történeti-régészeti, néprajzi tanulmányokat tartalmaz udvarhelyszéki, keresztúri, székelyudvarhelyi, sepsiszentgyörgyi, illetve budapesti és pécsi szerzők tollából. A tanulmányok témája is ehhez a vidékhez kötődik: fiatfalvi és nagygalambfalvi, telekfalvi régészeti feltárások, Gagy menti és Solymosok vidéki, meg többségében székelykeresztúri kutatások összegzése.

Ára: 24 RON