Kultúrázók. Falusi kultúrotthonok Hargita megyében

A tanulmánykötetben Ferencz Angéla, Mihály János, P. Buzogány Árpád, Szőcs Lóránt egy-egy tanulmányban vázolják a 2000-es évek közepének közművelődési viszonyait: a helyi közösségek igényét, az infrastrukturális felszereltséget, az emberanyagot, rendezvénytípusokat, a helyszíneket, a civilek szerepét. Interjúkban mutatják be a példaértékű, vagy jellemző helyzeteket, vezetőket: Kászonaltíz, Csíkmenaság, Csíkdánfalva, CSíkborzsova, Gyimesközéplok, Szentegyháza, Lövéte, Homoródalmás, Fenyéd, Siménfalva, Gyergyóalfalu, […]

Bővebben

Őszi hadjárat 2006–2011

Őszi hadjárat 2006–2011 címmel a szentegyházi őszi hadjárat, a Hagyományőrző Huszáregyesület évenként ismétlődő rendezvénye első éveinek eseményeit örökíti meg a jövőnek tetszetős megjelenítésben, sok színes képpel az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont kiadványa. Az évenkénti sajtóanyagok gyűjteményét egy-egy a korra is jellemző irodalmi alkotással zárul, azt terjedelmes fényképalbum követi, a szentegyházi […]

Bővebben

Dr. Hermann Gusztáv Mihály: Helytörténet és világtörténet

Nyolc tanulmányt tartalmaz a kiadvány, melyek mindegyike megjelent már nyomtatásban, most meg témájuknál fogva kaptak helyet e könyvben. Szó esik benne a székely Orbán ágyúöntő mesterről, aki a törökök hadi erejét tette ütősebbé, meg XVIII. századi székelyföldi pestisjárványok emlékéről, és hogy járt-e a svéd király Udvarhelyen? Szeles János történetíró feljegyzései alapján ír az udvarhelyi bajkeverőkről, […]

Bővebben