P. Buzogány Árpád: A bogáncs kivirágzik. Kortárs román költők verseiből

Az elegáns kivitelezésű kötet (vízjeles papír, illusztrációk) kortárs román költők magyar fordítását tartalmazza. Olyan szerzőkről van szó, akiknek munkái az 1989-es fordulat után láthatott nyomdafestéket, a kilencvenes évek elején kiadott kötetekből válogatott a fordító. Az illusztrációkat Mátyás Melánia Kincső rajzol. Ára: 6 RON

Bővebben

„Igaz, egyenes és hív lészek…” Hűségnyilatkozatok az Udvarhelyi Református Egyházmegyében a XVIII. század végén

Forrásközlés. Alapját az Udvarhelyi Református Egyházmegye Levéltárában található kötet képezi, mely a XVIII. század utolsó évtizedeiből származó, az udvarhelyi református traktus lelkipásztorainak, kántorainak, gimnáziumi tanárainak és iskolai tanítóinak a Habsburg–Lotaringiai-ház három uralkodója (II. József 1765–1790; II. Lipót 1790–1792; II. Ferenc 1792–1806) felé – pecsét ereje alatt – 1781. október 16-án Nagyenyeden, illetve november 15-én Székelykeresztúron […]

Bővebben

Novák Károly István: Azok a boldog békeidők Székelyudvarhelyen

A kötet Székelyudvarhely 1867-1914 közötti történelmét igyekszik követni, tehát a dualizmus kora áll a figyelem középpontjában, az a korszak, melyet a köztudat „boldog békeidőkként” tart számon. Ez az időszak a város legdinamikusabb korszaka, mikor fontos korszerűsödési folyamatok indultak el. A korabeli építkezések folytán kezdődött el a belváros napjainkban is ismert arculatának kialakulása. Udvarhely vármegye központja […]

Bővebben

Örökségünk 2007-2013

A 2007 és 2013 között megjelent folyóirat célja az ismeretterjesztés. Összegzi és népszerűsíti a tudományos kutatások eredményeit, ismerteti és népszerűsíti a helyismeret szempontjából fontossággal bíró kiadványokat, megszólaltatja Udvarhelyszék kulturális életének tevékeny személyiségeit, a székely néprajz és történelem jeles kutatóit, ismerteti védelemre szoruló műemlékeinket, hozzájárul a székely néphagyományok megőrzéséhez, lehetővé teszi nagyobb tömegek számára is (tehát […]

Bővebben

Udvarhelyszéki olvasókönyv

Az egykori Udvarhelyszék történetéről, közigazgatásáról, pecsét- és zászlóhasználatáról, művészettörténetéről, képzőművészetéről, oktatásról, sajtótörténetről és népművészetről a Krónika című fejezetben olvashatunk tanulmányokat, Gyaloglatok címen régi útleírásokból tallóztunk (Oroszhegyi Mihály deák, gróf Teleki József, John Paget, Szentiváni Mihály, Jánosfalvi Sándor István, Orbán Balázs és Hankó Vilmos), illetve a terjedelmesebb Olvasókönyv részbe e vidék ismert szerzőitől válogattunk írásokat: Áprily […]

Bővebben