Kolumbán Zsuzsánna – Kovács Sándor: Nemes Erdély Országának státusáról. Lakosairól. Lakóhelyeiről és folyóvizeiről való oktatás, melyet írt volt 1710-ben néhai Bíró Sámuel, tanács úr Erdélyben.

Forráskiadvány, mely Homoródszentmártoni Bíró Sámuel (1665–1721) erdélyi tanácsos Nemes Erdély Országának… címet viselő munkája alapján készült. Bíró Sámuel munkáját olvasmányaira, tapasztalataira és gyakorlati ismereteire alapozva, az ismeretterjesztés, oktatás céljával készítette. Tulajdonképpen egy olvasmányos, kérdés-felelet formájában megírt Erdély- történetet vehetünk kézbe. A kötetben helyet kapott egy, a szerző életét bemutató tanulmány, melyben adatokat találunk a forrás további létező másolatairól, más munkáiról, melyek közül több a székelységgel foglalkozik. A forráskiadványt magyarázó jegyzetekkel láttuk el.

A kiadvány elfogyott.