Novák Károly István: Azok a boldog békeidők Székelyudvarhelyen

A kötet Székelyudvarhely 1867-1914 közötti történelmét igyekszik követni, tehát a dualizmus kora áll a figyelem középpontjában, az a korszak, melyet a köztudat „boldog békeidőkként” tart számon. Ez az időszak a város legdinamikusabb korszaka, mikor fontos korszerűsödési folyamatok indultak el. A korabeli építkezések folytán kezdődött el a belváros napjainkban is ismert arculatának kialakulása. Udvarhely vármegye központja megőrizte iskolaváros jellegét, pezsgő kulturális életet tudhatott magáénak, de gazdasági fejlesztésekre is sor került. A kötet igyekszik a város sokrétű fejlődését átfogni, nem csupán a politikatörténetre összpontosít. Adatdús fejezetek tárgyalják, jellemzik a korabeli társadalmi viszonyokat, a gazdasági életet, a városiasodás folyamatát, az oktatás, a művelődés és az életmód fejlődését. Az olvasmányos kötetet gazdag illusztrációs anyag teszi vonzóbbá, korabeli képeslapok, fényképek idézik a bemutatásra került korszak hangulatát. A kiadvány hiánypótlónak minősül az Udvarhelyre vonatkozó kötetek sorában, hiszen a város története az adott korszakban még nem került feldolgozásra hasonló átfogó jelleggel.

A kiadvány elfogyott.