Álláshirdetés

Nr. 2367/18.11.2019

Proces verbal

privind REZULTATUL FINAL

la examenul de promovare organizat în scopul promovării în grad profesional în cadrul instituţiei:

Compartiment de ştiinţă şi de cercetare:

– din funcţia Inspector de specialitate Grad profesional I, în Inspector de specialitate Grad profesional IA

Examenul de promovare a avut loc la data de 18 noiembrie 2019.

Rezultatul obţinut este:

 

 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele

 

Nota la proba scrisă

 

Nota finală

 

Rezultatul concursului

 

1 László-Velin Orsolya 87,00 87,00 ADMIS

 

Rezultatul se afişează la data de 18 noiembrie 2019., la ora 15:00.

Odorheiu Secuiesc, 18 noiembrie 2019

 

Preşedintele comisiei

Bartalis Izabella

 

SZAKMAI ELŐMENETELI  VIZSGA

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont szakmai előmeneteli vizsgát szervez a következő állás betöltésére:

Tudománynépszerűsítő iroda

Szakfelügyelő –– I. szakmai fokozatból  –  Szakfelügyelő –– IA. szakmai fokozatba

 Részvételi feltételek:

 • minimum 3 év régiség abban a szakmai fokozatban, amelyből a jelentkező előlép
 • az utolsó két év egyéni teljesítmény értékelője „nagyon jó”minősítésű kell legyen

A szakmai előmeneteli vizsgára a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén (Székelyudvarhely, 1918. december 1. u., 9 sz.) kerül sor:

 • november 18-án, de. 10 órától

A beiratkozási doszárt 2019. november 13-án, 16 óráig lehet leadni a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén.

A szakmai előmeneteli vizsga, a vizsgabizottság által összeállított kérdések alapján, egy írásbeli vizsgából áll.

Könyvészet:

 1. Legea nr. 477 din 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare
 2. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare cu Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 3. Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificările si completările ulterioare
 4. Legea 544/2001, actualizata 2016, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare
 5. Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata, cu modificările si completările ulterioare
 6. Ordinul nr. 2883 din 15 decembrie 2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale

 

Bartalis Izabella

Menedzser

Székelyudvarhely, 2019. 10. 30.

 

 

 

Nr. 152/26.02.2019

 

Proces verbal

 privind

REZULTATUL FINAL  

la concursul organizat pentru ocuparea următoarei post contractual:

Inspector de specialitate, cu studii superioare S, Grad profesional I.,

în cadrul Compartimentului economic-administrativ – post vacant, pentru perioadă nedeterminată, normă întreagă

 

 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele

 

Nota la proba scrisă

 

Nota la proba interviu

 

Nota finală

 

Rezultatul concursului

 

1. Pál Gyöngyvér-Ida 62,04 76,66 69,35 ADMIS

 

Afişat astăzi, 26 februarie, 2019, ora 12:00.

 

Secretar:        -Szőcs Klára, Inspector de specialitate în cadrul Compartimentului economic-administrativ________________________________________________________

Odorheiu Secuiesc, 26 februarie 2019

 

 

Nr. 149/26.02.2019

Proces verbal

privind rezultatul PROBEI SCRISE în urma contestaţiei

pentru ocuparea postului contractual:

Inspector de specialitate, cu studii superioare S, Grad profesional I.,

în cadrul Compartimentului economic-administrativ – post vacant, pentru perioadă nedeterminată, normă întreagă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele Nota la proba scrisă Rezultat

PROBA SCRISĂ

 

TANK ERZSÉBET 48,57 RESPINS

 

Afişat astăzi, 26 februarie 2019, ora 09:00.

Comisia de contestaţie:

Preşedintele comisiei: – P. Buzogány Árpád, consultant artistic în cadrul Compartimentul de   promovarea culturii – programe culturale

Membrii comisiei:      – Csiszár Julianna, consilier din cadrul Direcţiei generale management al CJHR

– Salló Szilárd, consilier în cadrul Compartimentul de ştiinţă

Secretar:                     -Szőcs Klára, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului economic-administrativ

 

Odorheiu Secuiesc, 26 februarie 2019

 

Nr. 138/22.02.2019

Proces verbal

privind rezultatul PROBEI SCRISE pentru ocuparea postului contractual:

Inspector de specialitate, cu studii superioare S, Grad profesional I.,

în cadrul Compartimentului economic-administrativ – post vacant, pentru perioadă nedeterminată, normă întreagă

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele Nota la proba scrisă Rezultat

PROBA SCRISĂ

 

BARTALIS EMESE 46,62 RESPINS
BALÁZS MÁRIA 44,79 RESPINS
PÁL GYÖNGYVÉR-IDA 62,04 ADMIS
TANK ERZSÉBET 49,49 RESPINS

 

Afişat astăzi, 22 februarie, 2019, ora 15:00.

Termen de contestaţie este 24 ore, de la afişării rezultatului, adică până la ziua     25.02.2019, ora 09:00.

Comisia de examinare:

 

Preşedintele comisiei: -Dávid Izabella, manager al instituţiei Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Membrii comisiei:      -Barta Judit, consilier la Compartimentul relaţii internaţionale, din cadrul Direcţiei generale management al CJHR

-Lőrincz Ildikó, consilier în cadrul Compartimentul de organizare

Secretar:                     -Szőcs Klára, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului economic-administrativ

 

Odorheiu Secuiesc, 22 februarie, 2019

 

Nr. 124/15.02.2019

Jegyzőkönyv

 a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpontban meghirdetett munkaszerződéses állásra jelentkezők doszárjainak kiválasztásáról

 

Szakfelügyelő S, I. szakmai fokozat  – Gazdasági-adminisztrációs iroda –meghatározatlan időre, teljes munkaidőben

Az álláshirdetést követően, amelyet a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, a Gazdasági-adminisztrációs irodában lévő Szakfelügyelő, S, I fokozatú, meghatározatlan idejű munkaszerződéses állásra írt ki, 2019. február 14-ig öt személy nyújtotta be a jelentkezését és a jelöltek az alábbi táblázat szerint voltak értékelve:

 

Nr.

crt.

Név A doszárkiválasztás eredménye Magyarázat
Pál Gyöngyvér-Ida Engedélyezve a versenyvizsgára
Tank Erzsébet Engedélyezve a versenyvizsgára
Mihálykó Magdolna NEM engedélyezve a versenyvizsgára A szakmai régisége nem felel meg a kiírásnak, az 1027/2014-es számú Kormány Határozat, 7-es artikulus, 2-es bekezdés c.) alpontjának értelmében
Balázs Mária Engedélyezve a versenyvizsgára
Bartalis Emese Engedélyezve a versenyvizsgára

 

Székelyudvarhely, 2019. február 15.

 

Vizsgabizottság:

A bizottság elnöke:

-Dávid Izabella, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont menedzsere

Tagok:

-Lőrincz Ildikó, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont szaktanácsadója, Szervezési osztály

-Barta Judit, szaktanácsadó, Nemzetközi kapcsolatok osztály, Hargita Megyei Tanácsa

Titkár:

-Szőcs Klára, szakfelügyelő, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Gazdasági-adminisztratív iroda

 

 

 

Nr. 124/15.02.2019

Proces verbal

 

privind rezultatul selecţiei dosarelor pentru postul:

 

Inspector de specialitate, cu studii superioare S, Grad profesional I., în cadrul Compartimentului economic-administrativ – post vacant, pentru perioadă nedeterminată, normă întreagă

În urma anunţului, privind organizarea unui concurs pentru ocuparea postului contractual în cadrul instituţiei Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, până la data de 14. februarie 2019, ora 16:00, s-a prezentat 5 candidat şi dosarele ei au fost selectate, conform tabelul de mai jos:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele Rezultatul selectării dosarelor Explicaţii
Pál Gyöngyvér-Ida Admis
Tank Erzsébet Admis
Mihálykó Magdolna Respins Respins din motivul lipsei de vechime, conf. Art.7, alin 2, litera c.) al Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014
Balázs Mária Admis
Bartalis Emese Admis

 

 

Comisia de examinare:

 

Preşedintele comisiei:

-Dávid Izabella, manager al instituţiei Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Membrii comisiei:

-Barta Judit, consilier la Compartimentul relaţii internaţionale, din cadrul Direcţiei generale management al CJHR

– Lőrincz Ildikó, consilier în cadrul Compartimentul de organizare

Secretar:

-Szőcs Klára, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului economic-administrativ

 

Odorheiu Secuiesc, 15. februarie 2019

 

 

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont versenyvizsgát hirdet a következő állás betöltésére:

Szakfelügyelő (adminisztrációs feladatkör) – Gazdasági – adminisztrációs iroda –I szakmai fokozat, – meghatározatlan időre, teljes munkaidőben

 

A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányzati Határozat alkalmazási keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

 

a) román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;

b) ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;

c) az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;

d) teljes cselekvőképességgel rendelkezik;

e) az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;

f) teljesíti az állásnak megfelelő speciális feltételeket;

g) nincs végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;

A szerződéses állások elfoglalására és a vizsgán való részvételhez, a jelentkezők a következő speciális feltételeket kell teljesítsék:

–      Felsőfokú végzettség (előnyben a gazdasági végzettség)

–      Minimum 3 éves szakmai tapasztalat

–      Számítógép-kezelői ismeretek,

–      Román nyelv ismerete

A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:

 1. kérés a versenyvizsgán való részvételhez
 2. eredeti személyazonosságot igazoló okirat és másolata
 3. iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 4. eredeti munkakönyv és másolata, illetve munka régiség igazolás 2011-től
 5. erkölcsi bizonyítvány
 6. orvosi igazolás
 7. önéletrajz
 8. egyéb igazoló dokumentumok, ami a meghirdetett álláshoz szükségesek

A versenyvizsgára a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén (Székelyudvarhely, 1918. december 1. u., 9 sz.) kerül sor:

 • február 22-én, de. 10 órától írásbeli vizsga
 • február 25-én, de. 10 órától szóbeli vizsga

A jelentkezési iratcsomót 2019. február 14, 16 óráig lehet leadni a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén, további információ munkanapokon 8-16 óráig, a 0266-214440 telefonszámon kérhető.

Könyvészet:

 1. OMFP 2861/2009 – ORDIN pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare

 

 1. HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

 

 1. HOTĂRÂRE nr. 419 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare

 

 1. HOTĂRÂRE Nr. 905/2017 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare
 1. ORDIN nr. 262. din 02.12.2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri, cu modificările şi completările ulterioare
 1. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

 

 1. Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 , Legea nr. 138/2013 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare

 

Dávid Izabella

Ideiglenes intézményvezető