Gálfalvi Gábor: Ha kél az ég szép hajnala. Néprajzi gyűjtések, helyismereti tanulmányok

Gálfalvi Gábor nyugalmazott tanító Székelykeresztúr környéki néprajzi gyűjtéseit könyv alakban veheti kezébe az érdeklődő. A szerző, aki fiatalé tanítóként került Alsóboldogfalvára, a kötet előszavában így fogalmaz az ezredforduló állapotait rögzítő tanulmányokkal kapcsolatosan: „generációs, közösségi felelősségünk van abban, hogy az utánunk jövő nemzedékek ne a nemzeti eszme üres ládáját kapják tőlünk, hanem a hagyományok megőrzésének, ápolásának, a kulturális és nemzeti összetartozás erejének érzetét”.

A népi gazdálkodást bemutató fejezet A váltóekétől a szövetkezetig címet viseli, alcíme: Tanulmányok a múlt század parasztgazdálkodásáról, és az eszközöket, a szövetkezeti gazdálkodás kezdeteit, illetve a bio növényvédő szereket mutatja be.

A terjedelmesebb második rész (Előbb nő a bajusz, azután érik az ész. Néprajzi tanulmányok, gyűjtések) a vidék lakodalmi költészetét, közmondásokat, népi időjóslást, illetve alsóboldogfalvi gyermekjátékokat, találós kérdéseket tartalmaz.

Gálfalvi Gábor néprajzi gyűjtéseit, tanulmányait a Magyar Néprajzi Múzeum és a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság több alkalommal díjazta.

Szerkesztette és a szómagyarázatot összeállította: P. Buzogány Árpád, szedés: Pataki Juliánna, tördelés: Kolumbán Zsuzsanna. A felhasznált képeket Balázs Ödön fotográfus, P. Buzogány Árpád és a szerző készítették. Az archív képanyagot Balázs Ödön dolgozta fel.

Ára: 20 RON

Vásárlással kapcsolatban érdeklődni lehet a +40-741-033783-as telefonszámon vagy e-mailben az office@hagyomany.ro címen.