A székelység története – második, javított kiadás

Ezt a korszerű, megjelenésre is tetszetős, könnyen áttekinthető könyvet diákoknak és felnőtteknek egyaránt ajánljuk. A tankönyvhöz hasonló ismeretterjesztő kiadvány megírásának és megjelentetésének az volt a célja, hogy a székelyekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat minden korosztály számára röviden és közérthetően összefoglalja. Megismerhetjük belőle a székelyek történetét a régmúlttól az ezredfordulóig. A történészek a leírásokban a Székelyföld eseményeit szinte napjainkig követik. A könyv végén általános könyvészetet talál az olvasó, hogy az őt érdeklő témákat alaposabban megismerhesse, illetve a fejezetek végén az arra a részre vonatkozó szakirodalmat tüntették fel a szerzők. A történeti részekhez könyv- és filmajánló tartozik, a tanulmányozott szövegek továbbgondolásra, további cselekvésekre – olvasásra, filmnézésre – serkentik mindazokat, akik felütik. A különféle fejezetek szerzői pedagógusok, történészek: Ferencz S. Alpár, Forró Albert, Hermann Gusztáv Mihály, Kádár Gyula, Mihály János, Novák Csaba Zoltán, Novák Károly István, Orbán Zsolt, Sepsiszéki Nagy Balázs, Sófalvi András és Sztáncsuj Sándor József. Bár a kötetet tizenegy – különböző korú és habitusú – történész és pedagógus szerző jegyzi, az összkép egységes.

És végül, de nem utolsó sorban az alkalmazott grafikai és tipográfiai megoldások által is látványos illusztrációs anyag – Gyöngyössy János munkája – teszi sikerkönyvvé a kiadványt. Az illusztrációs anyag egy részét Gyöngyössy János rajzai képezik. A történészekkel, archeológusokkal és az építészekkel szorosan együttműködő rajzoló saját alkotói pályát taposott ki magának: munkásságát a történeti grafikus kifejezés írja körül a legjobban.

Remélhetőleg ezt a korszerű, a gyermek igényeinek minden szempontból megfelelő, a tanulás folyamatát megkönnyítő, tetszetős kötetet minél többen forgatják az elkövetkezőkben is.

Megjelenés éve: 2015

Ára: 23 RON

Vásárlással kapcsolatban érdeklődni lehet a +40-741-033783-as telefonszámon vagy e-mailben az office@hagyomany.ro címen.