„Igaz, egyenes és hív lészek…” Hűségnyilatkozatok az Udvarhelyi Református Egyházmegyében a XVIII. század végén

Forrásközlés. Alapját az Udvarhelyi Református Egyházmegye Levéltárában található kötet képezi, mely a XVIII. század utolsó évtizedeiből származó, az udvarhelyi református traktus lelkipásztorainak, kántorainak, gimnáziumi tanárainak és iskolai tanítóinak a Habsburg–Lotaringiai-ház három uralkodója (II. József 1765–1790; II. Lipót 1790–1792; II. Ferenc 1792–1806) felé – pecsét ereje alatt – 1781. október 16-án Nagyenyeden, illetve november 15-én Székelykeresztúron (Józsefnek); 1791. augusztus 10-én Kolozsvárt, majd november 16-án Székelykeresztúron (Lipótnak); 1792. október 19-én Kolozsvárt, majd 1793. március 13-án Székelyudvarhelyen (Ferencnek) tett hűségfogadalom nyilatkozat saját kezű aláírásait tartalmazza.

Jelentősége az említett korokban rögzített egyházi sematizmus hordozta információban rejlik. Elenyésző számú kivétellel minden esetben megismerhetjük az aláírók (egyházi elöljárók, lelkészek, isten igéjének szószólói, kántorok, tanárok, tanítók, léviták) nevét, származását, funkcióját, tevékenységének székhelyét. Ez biztos támpontot jelenthet az egyháztörténészeknek a lelkipásztori, kántori, tanítói névsorok összeállításában, ellenőrzésében.

Ára: 10 RON

Vásárlással kapcsolatban érdeklődni lehet a +40-741-033783-as telefonszámon vagy e-mailben az office@hagyomany.ro címen.