Sándor-Zsigmond Ibolya: Lelkek tárháza. Tanulmányok, közlések Székelykeresztúr múltjáról

Megjelent Sándor-Zsigmond Ibolya: Lelkek tárháza. Tanulmányok, közlések Székelykeresztúr múltjáról című könyve. Az Udvarhelyszék kultúrájáért-díjas szerző a székelykeresztúri Molnár István Múzeum muzeológusa, néprajzi és helyismereti munkáit tanulmánykötetekből, folyóiratokból és önálló kötetekből ismerheti az olvasó. E kötet válogatás a szerző eddig közölt tanulmányaiból. Témájukat tekintve Székelykeresztúr közelmúltjának egy-egy érdekes jelensége rajzolódik ki. Sándor-Zsigmond Ibolya főleg levéltári források és a helyi emlékezet alapján ír egykori neves személyekről: tanárokról, vállalkozókról, akik a helyi közművelődésben kiemelkedőek voltak. Összegzi az Unitárius Gimnázium és a Molnár István Múzeum történetét, összefoglalást olvashatunk a tejfeldolgozás múltjáról, az állatkiállításokról, a bortermelésről, a sóskúti fürdőéletről, a Székelykeresztúri Unitárius Téli Gazdasági Iskoláról, az egykori tanonciskoláról, és természetesen a helyi Petőfi-legendáról is.

A kiadvány megvásárolható az intézmény székhelyén.

Ára: 45 lej