Családi mozizás a Forrásközpont YouTube csatornáján

Maradj otthon, 🏠 nézzél tévét! 📺 Nem tudod, hogy mit? Családi 👨‍👩‍👧‍👦 mozizás 📽 a Forrásközpont YouTube csatornáján. A filmek által megismerheted szülőfölded. 🙂 🏞 Az ötödik film, amelyet megnézhettek...
Bővebben...

Húsvéti öntőző versek

Örökségünk folyóirat IV. évf., 1. szám, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Székelyudvarhely, 2010.      
Bővebben...

Tojásírás Gyimesbükkben

A hímes tojás számos nép hitvilágában a húsvéti ünnepkör ősi, kultikus szimbóluma, az újjászületés, a feltámadás jelképe, de ugyanakkor termékenységszimbólum...
Bővebben...
Tojásírás GyimesbükkbenHome

Az ekhós szekér nyomában amatőr színjátszó találkozó beszámolója

Az ekhós szekér nyomában elnevezésű amatőr színjátszó találkozó a felnőtt műkedvelő színjátszók legismertebb fesztiválja Hargita megyében, amely fellépési lehetőséget nyújt az amatőr színjátszó csoportok számára, ugyanakkor komoly tapasztalatcserét jelent, ahol új ötletekkel gazdagodnak, barátságok, későbbi együttműködések születnek. Az elmúlt években az udvarhelyszéki településeken körbejárt e fesztivál. A kilencvenes években a Homoród menti falvak találkozójaként született meg ez a rendezvény, amely hosszabb megszakítás után, 2008-ban Homoródkarácsonyfalván került újra megszervezésre. 2009-ben Farkaslaka, 2010-ben Lövéte, 2011-ben Rugonfalva, 2012-ben Kisgalambfalva, 2013-ban ismét Farkaslaka, 2014-ban Kobátfalva, 2015-ben Gagy, 2016-ban Agyagfalva, 2017-ben Siklód, 2018-ban Bencéd volt a házigazdája. Idén, november 16-án, 21. alkalommal gyűltek össze Homoródújfaluban Hargita megye műkedvelő társulatai közül: Agyagfalva, Borszék, Bögöz, Csíkcsicsó, Gagy, Homoródszentpál, Kecset, Kisgalambfalva, Lövéte, Oklánd, Rugonfalva, Siménfalva, Siklód, Szentábrahám, Szentegyháza, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely műkedvelő színjátszói, illetve a székelyudvarhelyi nyugdíjasok hagyományőrző csoportja. A találkozón körülbelül 500 személy vett részt. Az ekhós szekér nyomában elnevezésű amatőr színjátszók találkozóját Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, a homoródújfalusi Nénémasszonyék Színjátszó Csoportja szervezte a homoródújfalusi művelődési házban. A kultúrával való személyes találkozás élményét nyújtó, sok éves hagyományra visszatekintő esemény kiváló alkalom volt arra is, hogy együtt értékeljük a színjátszó csoportok adni akarását, a játékot és az egymással való találkozás örömét. Délután megtartották a műkedvelő színjátszó csoportok vezetőivel folytatott tanácskozást, ahol a következő évi találkozó helyszínéről is döntöttek, majd az estébe nyúló zenés mulatság keretében bejelentették: a 22. találkozó helyszíne Szentábrahám lesz.

A színjátszó találkozón bemutatott színdarabok és program:

10.30-10.40 óra: Homoródújfalu, Hogy teremtette Isten a fehérnépet

10.40-11.00 óra: Agyagfalva Színjátszó Csoportja, Női falugyűlés

11.00-11.10 óra: Bögöz, Botorok Annamária népdalénekes

11.10-11.30 óra: Borszék Színjátszó Csoportja, Macsó hölgyek

11.30-11.50 óra: Gagy Színjátszó Csoportja, Nóti Károly: Lepsénynél még megvolt

12.00-13.00 óra: Szünet

13.00-13.20 óra: Homoródszentpál Színjátszó Csoportja, Tamási Áron: Bujdosó leány. Krónika 1764-ből.

13.20-13.40 óra: Kisgalambfalvi RégiMotorosok Bosszuljuk meg

13.40-14.00 óra: Rugonfalva, Vadrózsák Színjátszó Csoport, Szélyes Sándor monológ és a Szexuális felvilágosítás című jelenet

14.00-14.20 óra: Siklód, Tarisnyások Színjátszó Csoport, Péter István: A világvége

14.20-14.40 óra: Szentábrahámi Fiatal Házasok Csoportja, Szőke Szakáll: A vonósnégyes

14.40-15.00 óra: Szentegyháza,Vigyorgók Színjátszó Csoport, A rátóti asszonyok

15.00-15.20 óra: Székelykeresztúr, Fagyöngy Színjátszó Csoport, A zsák

15.20-15.40 óra: Székelyudvarhelyi Nyugdíjas Önsegélyző Pénztár, Székelypetki asszonytánc, Vidám percek jelenet

15.40-16.00 óra: Szentábrahámi Fiatal Házasok Csoportja, Az orvosnál

16.00-16.15 óra: Emléklapok és ajándéktárgyak átadása

Templomlátogatás Gyerő Attila unitárius lelkipásztor vezetésével

Falutörténeti bemutatót tart Benedek József Gyula

Néprajzi magángyűjtemény bemutatása Demeter Ilonka vezetésével

17.00-18.00 óra: Ünnepi ebéd

18.00-19.00 óra: Színjátszó csoportok tapasztaltcseréje

19.00-22.00 óra: Táncos mulatság

Az évi rendszerességgel megtartott találkozó fő szervezője a Hargita Megye Tanácsa fenntartásában működő Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, támogatók: Communitas Alapítvány – Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Bethlen Gábor Alap. Házigazda: a homoródújfalusi Nénémasszonyék Felnőtt Színjátszó Csoport.

Udvarhelyi retrospektív. Gyűjteményes képzőművészeti kiállítás

Csütörtökön, január 23-án 17 órakor nyílik meg az Udvarhelyi retrospektív című kiállítás a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont kiállítótermében, mely esemény része a Magyar Kultúra Napját ünneplő székelyudvarhelyi rendezvénysorozatnak. A kiállítást megnyitja Lőrincz Ildikó művészettörténész, a Hagyományőrzési Központ munkatársa.

Székelyudvarhely a művészeteket kedvelő város volt mindig, és az maradt mind a mai napig – erre figyelmeztet az a gyűjtemény is, amelyet Tamás György helyi művészetkedvelő képzőművészeti kollekciójából a közönség rendelkezésére bocsát. Ez a kiállítás olyan egykori művészek képeit sorakoztatja fel, akik alkotó munkájukkal Udvarhelyszék maradandó értékeit, a tájat, a székely embert és az ő életét meghatározó anyagokat, a fát, a vizet, a falu templomának hívó erejét, a vidék történetének egy-egy momentumát jelenítik meg. Ugyanakkor ezen a kiállításon nem csupán egy történeti folyamat állomásait követhetjük nyomon, hanem a betekintést nyerhetünk a város kortárs alkotásainak világába is. A több művészgeneráció alkotásait felsorakoztató tárlat február 15-ig lesz látogatható hétköznapokon 8-16 óra között.