A 7. SICULUS Fesztivál tehetségkutató verseny előválogatójának eredménye

Bővebben...

40. Málnaszüret Fesztivál

Idén 40. alkalommal szervezik meg Székelyvarságon a Málnaszüret fesztivált, augusztus 2-4. között. A rendezvényt Székelyvarság önkormányzata a helyi egyesületekkel, és...
Bővebben...
40. Málnaszüret Fesztivál

FELHÍVÁS A 7. SICULUS fesztivál büfésátrának kialakításához

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 2019. szeptember 6-8. között megszervezi a 7. SICULUS szabadtéri zenei versenyfesztivált Székelyudvarhelyen a Márton Áron...
Bővebben...Home

Jelképek a Székelyföldön – Címerek, pecsétek, zászlók

A Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport tagjai a Hargita Megyei Tanács támogatásával 2011-ben is folytatták szimbólumtörténeti kutatásaikat. Ennek eredménye egy újabb tanulmány kötet, melyet Mihály János történész szerkesztett. A tizenegy tanulmány három témakörre tagolódik, címer-, pecsét- és zászlótörténeti írásokra. A tudományos igényességgel készült dolgozatok egy sor kérdésben új megvilágításba helyezték és jelentősen kiegészítették a székelység által évszázadokon keresztül használt szimbólumok történetére vonatkozó ismereteinket. A kiadvány célja, hogy az Olvasót a székely szimbólumok valós történetéhez közelebb vigye.

Ára: 35 RON

P. Buzogány Árpád: Példák, példaképek példabeszédek (Beszélgetések, interjúk)

A kiadvány az ezredforduló táján a sajtóban megjelent beszélgetések válogatása, olyan céllal, hogy példaként állítsa az olvasók elé azokat a törekvéseket, elképzeléseket, amelyek elsősorban Udvarhelyszéket jellemezték azokban az években. Szó esik közművelődésről, vallásról, egyházról, irodalomról, közösségről, alkotásról és nevelésről, könyvekről, népművészetről és magyarságról.

A szerző beszélgetőtársai: Andrásfalvi Bertalan, Imre József, Balázs Lajos, Balla Zoltán, Bán Péter, Beke Sándor, Biró G. Albert, Dávid Gyula, Demeter István, Ferenczi Géza, Gróf Péter, Harrach Gábor, Kallós Zoltán, Kedei Mózes, Kelemen Levente, Kis Lajos, Kiss László, Lakatos Mihály, Lohinszky Loránd, M. Hubbes Éva, Maszelka János, Mátéffy Béla, Portik H. Kelemen, Ráduly János, Romhányi András, Róth András Lajos, Sebestyén Péter, Siklódi Zsolt, Szakács István Péter, Szegedi Alice Torella, Székely József, Sztojka Ferenc, Sztojka Sándor, Veress Emőd, Zsidó Ferenc.

Ára: 20 RON