Pályázati felhívás dokumentumfilmes produkciók készítésére

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont pályázatot hirdet jogi és fizikai személyek, valamint civil szervezetek számára dokumentumfilm...
Bővebben...

Családi mozizás a Forrásközpont YouTube csatornáján

Maradj otthon🏠, nézzél tévét! 📺 Nem tudod, hogy mit? Családi 👨‍👩‍👧‍👦 mozizás 📽 a Forrásközpont YouTube csatornáján. A filmek által megismerheted szülőfölded. 🙂 🏞 A tizenhatodik film, amelyet...
Bővebben...

A Forrásközpont műsorkínálata az idei Hargitai Megyenapokon

Idén sem maradnak el a Hargitai Megyenapok, a 16. alkalommal megszervezett eseménysor május 24. és június 4. között zajlik a...
Bővebben...
A Forrásközpont műsorkínálata az idei Hargitai MegyenapokonHome

P. Buzogány Árpád: A bogáncs kivirágzik. Kortárs román költők verseiből

Az elegáns kivitelezésű kötet (vízjeles papír, illusztrációk) kortárs román költők magyar fordítását tartalmazza. Olyan szerzőkről van szó, akiknek munkái az 1989-es fordulat után láthatott nyomdafestéket, a kilencvenes évek elején kiadott kötetekből válogatott a fordító. Az illusztrációkat Mátyás Melánia Kincső rajzol.

Ára: 6 RON

„Igaz, egyenes és hív lészek…” Hűségnyilatkozatok az Udvarhelyi Református Egyházmegyében a XVIII. század végén

Forrásközlés. Alapját az Udvarhelyi Református Egyházmegye Levéltárában található kötet képezi, mely a XVIII. század utolsó évtizedeiből származó, az udvarhelyi református traktus lelkipásztorainak, kántorainak, gimnáziumi tanárainak és iskolai tanítóinak a Habsburg–Lotaringiai-ház három uralkodója (II. József 1765–1790; II. Lipót 1790–1792; II. Ferenc 1792–1806) felé – pecsét ereje alatt – 1781. október 16-án Nagyenyeden, illetve november 15-én Székelykeresztúron (Józsefnek); 1791. augusztus 10-én Kolozsvárt, majd november 16-án Székelykeresztúron (Lipótnak); 1792. október 19-én Kolozsvárt, majd 1793. március 13-án Székelyudvarhelyen (Ferencnek) tett hűségfogadalom nyilatkozat saját kezű aláírásait tartalmazza.

Jelentősége az említett korokban rögzített egyházi sematizmus hordozta információban rejlik. Elenyésző számú kivétellel minden esetben megismerhetjük az aláírók (egyházi elöljárók, lelkészek, isten igéjének szószólói, kántorok, tanárok, tanítók, léviták) nevét, származását, funkcióját, tevékenységének székhelyét. Ez biztos támpontot jelenthet az egyháztörténészeknek a lelkipásztori, kántori, tanítói névsorok összeállításában, ellenőrzésében.

Ára: 10 RON