Home

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKUMENTUMFILMES PRODUKCIÓK KÉSZÍTÉSÉRE

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont dokumentumfilm pályázatot hirdet jogi és természetes személyek, valamint civil szervezetek számára, a 2024-es naptári évben megvalósuló tervekre. A témakeresés földrajzi határa: Hargita megye területe.

A pályáztató által ajánlott témakörök:
1. Életutak, emlékképek
2. Népviseletek, azok változása az ünnep- és hétköznapokban
3. Néptánc, népzene, néphagyományok
4. Népi mesterek és mesterségek
5. Népi gazdálkodás és kellékei, eszközkészlete
6. Népi építészeti emlékek
7. Népművészet, népi motívumok és használatuk
8. Egy régió bemutatása a fenti témakörök vagy azok valamelyike alapján.

Továbbá a pályáztató egyeztetés alapján elfogad más olyan témákat is, amelyek filmes eszközökkel örökítik meg, mutatják be helyi néprajzi, népművészeti stb. értékeinket.
A megvalósítás módja: a pályázó elképzelésének függvényében készülhet egyetlen dokumentumfilm, illetve sorozat, több kisebb részből, min. 30 perc terjedelemben, november 20-i leadási határidővel. Egy pályázó egy témával pályázhat. A pályázók köre: számlaképes filmkészítők.

A pályázóktól a következőket kérjük:
a téma kifejtését (szinopszis a készítendő film megközelítő időbeni terjedelmének megjelölésével, max. 2 oldal), belefoglalva a felhasználható szakirodalmat, szakemberekre való hivatkozást is; 2. részletes költségvetést; 3. szakmai életrajzot, elérhetőségekkel (telefonszám és elektronikus postafiók).

Leadási határidő: 2024. május 16, csütörtök 10 óra. A pályázati anyagot, esetleges mellékletekkel, kérjük kinyomtatva leadni (535600 Székelyudvarhely, 1918. December 1. utca 9. szám, II. emelet) vagy elektronikusan eljuttatni az office@hagyomany.ro postafiókba.

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont programkínálata a XX. Hargitai Megyenapokon

 

Idén május 8–20 között zajlik a XX. Hargitai Megyenapok, amelynek keretében a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont a következő eseményeket szervezi:

A Tájházak hete május 13–18 között zajlik. Ebben az időszakban a programhoz csatlakozó Hargita megyei tájházak, néprajzi gyűjtemények tulajdonosai kinyitják kapuikat a nagyközönség előtt. A gyűjteményfelelősök a Tájházak hetének egy-egy napján szervezett formában bemutatják a helyi gyűjteményt az érdeklődőknek, a legtöbb helyen kézműves foglalkozást tartanak, vagy kulturális műsorral színesítik a rendezvényt, többek között szavalóversenyt, kiállításokat, népi gyermekjátékokat, néptánc- és gasztronómiai bemutatókat szerveznek.

Idén Csík, Kászon, Gyergyó és Udvarhely vidékén összesen 21 helyszínen várják a látogatókat. Az érdeklődőknek változatos programot biztosít a csíkszentdomokosi tájház, a küküllőkeményfalvi népi gyűjtemények háza, a sósdombi tájház, a csíkkozmási tájház, a csíkmenasági néprajzi és helytörténeti gyűjtemény, a székelypetki tájház, a bögözi Kincses porta, a homoródmenti tájház, a Kászoni Székely Tájmúzeum, a kászonújfalvi Szent Miklós ház, a Kismesterségek múzeuma, a lövétebányai Iskolamúzeum, a máréfalvi tájház, a csíkszentmiklósi tájház, a lövétei tájház, a bükkfalvi Múlt Idők Háza, a tordátfalvi tájház, a kápolnásfalvi tájház, az énlaki Székely Mesterségek Múzeuma, a tibódi tájház és a gyergyóremetei tájház. Az esemény részletes programja megtalálható intézményünk honlapján és Facebook-oldalán.

A Tájházak heti programot megelőzően május 8-án 10 órától, a bögözi Kincses portán Jó gyakorlatok a tájházak működtetésében III. címmel szervezünk konferenciát anyaországi, illetve Hargita megyei előadók és tájháztulajdonosok, gyűjteményfelelősök részvételével.

Május 10-én 19 órától a gyergyószentmiklósi Szent Miklós római katolikus templomban az Allegra BaRock Orchestra koncertjére kerül sor.

Május 11-én 16 órától a Parajdi Sóbányába különleges programmal érkezik a Sárik Péter Trió. Műsorukban jól ismert és szeretett klasszikus zenei művek – Bach, Beethoven, Bartók, Mozart, Saint-Saens – darabjainak jazzes átiratai lesznek hallhatók.

Május 13-án, 18 órától a székelyudvarhelyi Városháza Szent István termében Faluvégi Chripkó Krisztina, Lokodi András, Márton-Kakasi Nóra és Veress Viktória a Fortepiano Kvártett közreműködésével Edvard Grieg, Francis Poulenc, Claude Debussy és Tchaikovsky művei révén szólaltatják meg a zene csodálatos nyelvét.

Május 15-én 13 órától a máréfalvi tájházban az Artera Alapítvány kézművesei: Dobay-Pataki Erika, Károly Tímea és Gál Izabella Anna tartanak nemezelést, agyagozást, gyöngyfűzést és gyöngyszövést a csíkszentimrei Arany János Általános Iskola diákjainak.

Végül május 16-án 18 óra 30 perctől a csíkszeredai Református templomban az Allegra BaRock Orchestra és a Nagy István Művészeti Líceum vonószenekarának koncertjére kerül sor.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényeinkre!